VsetkoJeNaWebe.sk - Vaša regionálna internetová inzercia

Podmienky1. Na stránke www.inzerciazemplina.sk nie je potrebné sa registrovať. Inzerovanie na tejto stránke je úplne zadarmo. Výnimku tvori doplnková služba topovanie inzerátu pomocou SMS, ktorej využitie je na uvážení inzerenta, ale nie je potrebná pre využívanie služieb tejto stránky.

2. Platnosť zverejneného inzerátu je 60 dní. Po tejto dobe sú inzeráty spolu so všetkými údajmy súvisiacimi s inzerátom, ako aj súvisiace fotky vymazané. Po vymazaní inzerátu je užívateľ informovaný o jeho vymazaní a to formou e-mailu pokiaľ bol pri zadávaní inzerátu uvedený.

3. Užívateľ má možnosť vymazať svoj vlastný inzerát aj skôr ako je 60 dní a to bez udania dôvodu. Odstránenie inzerátu užívateľom je možné po kliknutí na odkaz Vymazať, ktorý sa nachádza v hlavičke zobrazeného inzerátu a po zadaní hesla ktoré užívateľ zadáva pri vkladaní inzerátu.

4. Administrátor si uplatňuje právo inzerát editovať, poprípade vymazať inzerát, ktorý nebude spĺňať podmienky stránky www.inzerciazemplina.sk, bude nemravný, poprípade bude porušovať zákony Slovenskej republiky. Toto právo si uplatňuje aj na inzeráty, ktoré boli pridané do nesprávnej kategórie, alebo pôsobia ako istý druh reklamy iného podnikateľského subjektu.

5. Prevádzkovateľ a ani administrátor stránky www.inzerciazemplina.sk nezodpovedá za tovar a služby ponúkané na tejto stránke, nakoľko táto stránka slúži iba na sprostredkovanie kontaktu medzi predávajúcim a kupujúci. Za tovar, služby a všetky veci vrátane doručenia a platby spojené s inzerovaným tovarom alebo službou nesie užívateľ tejto stránky.

6. Za využívanie a spôsob využívania služieb stránky www.InzerciaZemplina.sk užívateľmi nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ a ani administrátor a taktiež ani za prípadné zneužitie služieb tohto servera užívateľmi alebo tretími osobami.

7. Administrátor stránky www.inzerciazemplina.sk si uplatňuje právo upravovať prípadne inak zasahovať, alebo vylepšovať služby, ktoré poskytuje server www.inzerciazemplina.sk a to aj bez upozornenia užívateľov na túto skutočnosť.

8. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo a užívateľ prijatim týchto podmienok súhlasi s tým, že prevádkovateľ môže informovať užívateľa prostredníctvom e-mailu o novinkách, ponukách a rozných úpravach, ktoré sa týkajú stránky www.inzerciazemplina.sk a súvisiacich stránok (serverov).

9. Za zneužitie osobných dát uvedených v inzeráte užívateľom, poprípade dát získaných nelegálnym (protizákonným) spôsobom zo systému (serveru) tejto stránky tretími osobami, nezodpovedá prevádzkovateľ a ani administrátor. Užívateľ súhlasí s prípadným anonýmnym využitím štatistických údajov.

10. Začiatok platnosti týchto podmienok je v deň ich uverejnenia. Prevádzkovateľ poratlu www.inzerciazemplina.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok.